Saturday, 03/12/2022 - 22:18|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
Ngày ban hành:
17/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản này thay thế văn bản số 763/PGD ngày 26/9/2017
Ngày ban hành:
28/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực