Saturday, 03/12/2022 - 23:17|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Dự thảo Thông tư quy định chế độ giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành:
03/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực