Wednesday, 17/08/2022 - 00:15|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu

Giáo viên Tin học toàn thành phố tham dự Khóa học Lập trình Trí tuệ nhân tạo AI với ngôn ngữ Srcatch do Tổ chức Dariu tập huấn