Thursday, 02/02/2023 - 09:46|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng Mận
Chuyên viên Lê Thị Hồng Mận
Giới tính Nữ
Điện thoại 0254. 3532600
Email manpgdvt@yahoo.com.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhiệm vụ:
  - Tổ chức tiếp nhận, xử lý công văn đi, đến; tổ chức lưu trữ, khai thác, bảo quản công văn, hồ sơ, tài liệu; quản lý con dấu theo quy định của pháp luật.
  - Quản lý kho, quỹ theo quy định của pháp luật; sắp xếp phương tiện, nơi làm việc và thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ công việc điều hành cơ quan của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  - Giúp lãnh đạo xây dựng và theo dõi việc thực hiện lịch công tác tuần, tháng, năm; việc thực hiện nội quy cơ quan.
  - Tổ chức việc tiếp khách, hướng dẫn khách khi đến liên hệ công tác tại cơ quan. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định.
  - Phụ trách phần mềm Văn phòng điện tự Eoffice.