Sunday, 03/07/2022 - 05:59|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Dương Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02543859538
  • Email:
   dieuduong.pgdvt79@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Mận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự Văn thư kiêm Thủ quỹ, Thủ kho
  • Điện thoại:
   0254. 3532600
  • Email:
   manpgdvt@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
     - Tổ chức tiếp nhận, xử lý công văn đi, đến; tổ chức lưu trữ, khai thác, bảo quản công văn, hồ sơ, tài liệu; quản lý con dấu theo quy định của pháp luật.
     - Quản lý kho, quỹ theo quy định của pháp luật; sắp xếp phương tiện, nơi làm việc và thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ công việc điều hành cơ quan của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
     - Giúp lãnh đạo xây dựng và theo dõi việc thực hiện lịch công tác tuần, tháng, năm; việc thực hiện nội quy cơ quan.
     - Tổ chức việc tiếp khách, hướng dẫn khách khi đến liên hệ công tác tại cơ quan. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định.
     - Phụ trách phần mềm Văn phòng điện tự Eoffice.

 • Hồ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02543822483
  • Email:
   tulap06vt@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
      - Quản lý nguồn kinh phí đặc thù về sự nghiệp Giáo dục MN, TH, THCS: Lập dự toán và thanh toán kinh phí phục vụ cho các hoạt động của các cấp học.
      - Quản lý nguồn kinh phí chương trình mục tiêu phổ cập giáo dục: Lập dự toán và thanh toán kinh phí chi cho hoạt động phổ cập giáo dục các cấp học.
       - Quản lý nguồn kinh phí Công đoàn Giáo dục thành phố Vũng Tàu.
       - Thẩm định hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các cấp học theo quy định.
       - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định của pháp luật.
        - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất.
       - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;