Thứ ba, 20/04/2021 - 04:51|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Nguyễn Thị Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Công tác Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0254 3533590
  • Email:
   vanpgd66@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nhiệm vụ:
       -