Saturday, 03/12/2022 - 23:59|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Nguyễn Thị Mai Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lienntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành một số công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

    Phụ trách các nhiệm vụ sau:

   1. Nghiệp vụ Trung học cơ sở.
   2. Công nghệ thông tin, Khảo thí - Kiểm định chất lượng-chuẩn quốc gia.
   3. Phụ trách cải cách hành chính, lưu trữ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; tập san của Ngành; Website của Phòng.
   4. Tham gia quản trị phần mềm Phổ cập; Cơ sở dữ liệu, Phần mềm VnEdu, TEMIS, ETEP.
   5. Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác lập, triển khai các Đề án phổ cập THCS, xóa mù; Đề án cơ sở vật chất trường lớp; phụ trách công tác lấy ý kiến về quy hoạch thẩm định đề án cơ sở vật chất trường lớp THCS dài hạn, trung hạn
   6. Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo UBND thành phố thường xuyên cũng như đột xuất những vấn đề được giao phụ trách.
   • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0254.3852156
  • Giới thiệu sơ bộ:

      Nhiệm vụ
      - Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non; Giáo dục dân tộc; Công tác tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục; Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự; Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên; Chính sách nhà giáo; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Công tác pháp chế và giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ cơ sở; Các đề án phát triển giáo dục mầm non; Đề án vị trí việc làm; Quy hoạch và phát nguồn nhân  lực; Tập san Giáo dục; Công tác thanh tra và kiểm tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Trưởng phòng;

           - Tham gia các Ban điều hành về Phổ cập giáo dục; Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; Hội Cựu giáo chức; Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi; Hội Khuyến học;
   Tham gia các ban chỉ đạo khác liên quan đến lĩnh vực công tác.
          - Phụ trách các bộ phận: nghiệp vụ Mầm non, Tổ chức cán bộ, Văn thư.
           - Phụ trách các trường thuộc địa bàn phường: 3, 4, 5, 6.

 • Lê Văn Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   064.38515183
  • Email:
   levanmypgd@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nhiệm vụ:
      - Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục tiểu học, cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các đề án và dự án liên quan đến phát triển giáo dục tiểu học, kiên cố hóa trường học; Công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Trưởng phòng; Giáo dục trẻ khuyết tật và hoà nhập; Công tác bảo vệ, phục vụ, phòng chống bão lụt, cháy nổ, thiên tai.
      - Tham gia Ban điều hành Phổ cập giáo dục, Hội đồng khoa học công nghệ; Ban Phòng chống bão lụt, cháy nổ, thiên tai và các ban chỉ đạo khác liên quan đến lĩnh vực công tác.
     - Trực tiếp phụ trách bộ phận: cơ sở vật chất – thiết bị trường học, nghiệp vụ Tiểu học, Bảo vệ, phục vụ.
     - Phụ trách các trường thuộc địa bàn: phường 7, 8, 9, Thắng Tam.