GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI.

 

     Năm học 1991 - 1992, năm học đầu tiên sau khi thành phố Vũng Tàu được thành lập, toàn thành phố có 63 trường học với 570 phòng học cho cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hệ thống trường, lớp nhỏ, lẻ, vừa thiếu, nhiều manh mún, vừa phân bổ không hợp lý, nhiều phòng học đang xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu ra lớp ngày càng tăng cao của học sinh; sân chơi, bãi tập hạn chế gây trở ngại cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học. Thực trạng trên dẫn đến áp lực về thiếu chổ học và nhiều hạn chế trong chất lượng, hiệu quả giáo dục.


     Xác định cơ sở vật chất trường, lớp là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục, ngành giáo dục thành phố đã tập trung sắp xếp lại hệ thống trường lớp, xây dựng nề nếp dạy học, ổn định các hoạt động nhà trường. Sau 10 năm nỗ lực, được sự quan tâm của Đảng và chính quyền thành phố, năm học 2001 - 2002, nhiều phòng học đã được duy tu, sửa chữa, 03 trường được xây dựng lại (02 tiểu học, 01 trung học cơ sở), số phòng học tăng lên 667 phòng cho các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở và có 01 trường tiểu học được công nhận trường chuẩn Quốc gia.

     Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng ngành giáo dục vẫn loay hoay chưa tìm được hướng ra cho bài toán thiếu chỗ học và chất lượng giáo dục, tình trạng tái diễn học ca 3 luôn đe dọa, rình rập. Trước năm 2003, cứ vào đầu năm học, thành phố Vũng Tàu chịu áp lực căng thẳng của công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp. Tình trạng chạy trường chạy lớp dẫn đến nhiều tiêu cực gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống trường, lớp chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh, sự chênh lệch về mặt bằng chất lượng và đội ngũ nhà giáo giữa các trường, một số ít trường điểm được đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nên dẫn đến áp lực căng thẳng trong công tác tuyển sinh vào mỗi đầu năm học mới.


    Trước bài toán nan giải trên, toàn ngành Giáo dục thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung để tìm ra hướng đi và lời giải của bài toán khó. Để giải được bài toán này, ngành Giáo dục đã mạnh dạn tham mưu cho thành phố tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống trường, lớp của thành phố Vũng Tàu; điều tra số liệu trẻ trong độ tuổi từng địa bàn dự báo xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm tới; dựa theo kế hoạch phát triển, tính toán nhu cầu trường cần đầu tư xây dựng và quy hoạch lại toàn bộ mạng lưới trường, lớp trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trường học trong 5 năm tới.


     Căn cứ kế hoạch xây dựng trường học, hàng năm, ngành Giáo dục phối hợp tốt với các ngành hữu quan tham mưu cho Thành phố, Tỉnh dự trù kinh phí triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp có hiệu quả. Nỗi lo thiếu chổ học cho học sinh của ngành Giáo dục thành phố đã trở thành trách nhiệm không riêng của ngành Giáo dục mà là trách nhiệm của Đảng, chính quyền các cấp trước con em nhân dân thành phố Vũng Tàu.


     Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính quyền thành phố và Tỉnh, ngành Giáo dục thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của thành phố và Tỉnh triển khai các giải pháp: xây dựng, sửa chữa lại hệ thống trường, lớp, kết hợp với xây dựng đội ngũ nhà giáo và thực hiện đổi mới công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp theo địa bàn cư trú.

     Trong gần 10 năm, từ 2003 – 2012, hệ thống trường, lớp tại thành phố Vũng Tàu được “thay áo mới” với gần 40 công trình trường học được xây dựng, nâng cấp, mở rộng (kinh phí gần 700 tỷ đồng) và 146 công trình trường học được duy tu, sửa chữa theo định kỳ (kinh phí 137,6 tỷ đồng), tạo được nét khởi sắc cho ngành Giáo dục thành phố. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều nhu cầu cần sự đầu tư của Tỉnh và thành phố nhưng hàng năm Tỉnh và thành phố dành riêng cho ngành Giáo dục khoảng 15 đến 30 tỷ để duy tu, bảo dưỡng trường, lớp, khoảng 3 tỷ để mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, kinh phí chăm sóc cây xanh và hệ thống đèn chiếu sáng cho các trường học. Nhờ có sự quan tâm đầu tư đúng mức của Tỉnh và thành phố nên diện mạo trường, lớp ở thành phố Vũng Tàu thay đổi về cơ bản. Hệ thống trường lớp được hoàn thiện hơn theo quy hoạch, cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp; trang thiết bị được đầu tư khá đồng bộ tạo điều kiện cho thầy dạy tốt, trò học tốt.

     Song song với việc quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo cũng được ngành giáo dục quan tâm đặc biệt. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Vũng Tàu theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung Ương, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, ngành Giáo dục đã tiến hành tham mưu cho thành phố thực hiện việc tiếp nhận, tuyển dụng và điều động luân chuyển nội bộ cán bộ quản lý và giáo viên để điều hòa chất lượng và điều chỉnh sự mất cân đối về độ tuổi, môn dạy, trình độ… từng bước kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý, chuyên môn và tăng cường đội ngũ đồng đều cho các trường.


     Bên cạnh đó, ngành Giáo dục thành phố đã phối hợp tốt và chặt chẽ giữa các phường trong công tác điều tra, xây dựng phương án phân tuyến tuyển sinh, công tác tuyên truyền vận động huy động học sinh ra lớp. Nhờ kiên trì và quyết tâm thực hiện, chủ trương phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn cư trú dần dần được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tình trạng chạy trường, chạy lớp áp lực căng thẳng của công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp đến nay đã được giải quyết về cơ bản.

     Chính từ việc đổi mới công tác tuyển sinh góp phần điều hòa chất lượng học sinh đầu vào các trường và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều hòa chất lượng đội ngũ đảm bảo các điều kiện thiết yếu tạo điều kiện cho các trường tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

     Từ những điều kiện thuận lợi trên, ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các trường học tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung chỉ đạo dạy học bám sát các yêu cầu về chuẩn kiến thức-kỹ năng. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh trong học tập đồng thời coi trọng việc kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, coi trọng việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh việc dạy và học văn hóa tăng cường việc giáo dục đạo đức nhân cách lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục văn hóa, lịch sử truyền thống và các hoạt động văn nghệ thể dục, thể thao…cũng được ngành Giáo dục thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

    Vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, kiên trì với đường lối giáo dục của Đảng và lời dạy của Bác Hồ “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua Dạy tốt, Học tốt”, ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu đã có những bước đi vững chắc, đạt được những thành công đáng ghi nhận. Các loại hình trường, lớp phát triển mạnh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Hiện nay toàn thành phố có 73 trường với 1.651 phòng học (tăng 10 trường và 1.081 phòng học so với ngày đầu thành lập), trong đó 13 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia. Quy mô học sinh các cấp học cũng tăng mạnh so với ngày đầu thành lập, từ 31.375 học sinh từ cấp mầm non đến trung học cơ sở lên 59.590 học sinh (tăng 27.715 học sinh). Không chỉ hệ thống trường công lập được các cấp chính quyền đầu tư, nhờ có chủ trương xã hội hóa giáo dục, hệ thống trường ngoài công lập được hình thành và phát triển mạnh. Hiện có 19 trường ngoài công lập của cấp mầm non và tiểu học đang góp phần cùng với hệ thống trường công lập thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại địa phương. Chất lượng dạy học của thành phố Vũng Tàu luôn dẫn đầu toàn Tỉnh, chất lượng giáo dục mũi nhọn vươn ra tầm Quốc gia. Công tác giáo dục phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở luôn được duy trì vững chắc từ năm 2003 đến nay, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đang gấp rút hoàn thành trong năm 2013. Thành phố Vũng Tàu luôn được chọn là nơi đến tham quan, học tập kinh nghiệm của các Đoàn cán bộ quản lý trường học các Tỉnh khu vực phía Nam. Một trong những điểm ấn tượng nhất đã để lại cho Đoàn Tỉnh bạn khi đến đây là hệ thống trường, lớp khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, không phải Tỉnh nào cũng có được như thành phố Vũng Tàu.

     Các kết quả đạt được bước đầu trên đây góp phần khẳng định những bước đi, giải pháp mà ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở thành công đạt được, ngành Giáo dục thành phố vẫn luôn trăn trở vấn đề làm sao đảm bảo đủ chổ học cho học sinh trong khi độ tuổi đi học tại thành phố Vũng Tàu ngày càng tăng cao. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng và chính quyền thành phố, ngành Giáo dục cũng đã xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp tại thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, tham mưu cho thành phố trong việc sử dụng các trụ sở cơ quan của Tỉnh sau khi dời về Trung tâm hành chính Tỉnh để làm trường học, ưu tiên đầu tư xây dựng trường, lớp cho những địa bàn ở xa trung tâm thành phố và những địa bàn còn thiếu trường, đặc biệt là xã Long Sơn. Ngày nay, khi đi trên những con đường của thành phố Vũng Tàu, mỗi người dân của thành phố luôn hài lòng và tự hào khi bắt gặp những ngôi trường khang trang, xanh, sạch, đẹp như Mầm non Châu Thành, Mầm non 30 tháng 4, Tiểu học Hạ Long, Tiểu học Bùi Thị Xuân, THCS Trần Phú, THCS Huỳnh Khương Ninh…mà con em mình đã và đang học.

     Mỗi năm qua đi, bức tranh về sự nghiệp giáo dục của thành phố Vũng Tàu ngày càng có nhiều điểm sáng. Trong bộn bề những khó khăn, thách thức, những người làm công tác giáo dục của thành phố Vũng Tàu tự hào về những thành tích đạt được, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điều đó giúp khẳng định niềm tin cho đội ngũ toàn ngành để tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới./.

 

Võ Văn Lương

Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo